top of page

VASTUULLISUUSVIESTINTÄ

Tehdään vastuullisuusteot näkyviksi!

Vastuullisuuteen liittyvät vaatimukset yltävät jo kaiken kokoisiin organisaatioihin - hyvä niin! Tekemällä kestäviä valintoja, parannamme yhdessä maapallon ja ihmiskunnan tilaa. Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu ilmenevät yritystoiminnassa vahvasti ja siitä viestimällä palvellaan myös asiakasta. 

Yksi tärkeä näkökulma vastuullisuusviestintään on kerrannaisvaikutusten aikaan saaminen. Yritysten välisessä kilpailussa pärjäävät jatkossa vain vastuulliset toimijat. Tuomalla esiin omaa vastuullisuutta kiritetään samalla kilpailijoita, jolloin oman toimintanne positiivinen vaikutus kasvaa. Vastuullisuutta ei siis pidä ajatella vain kilpailutetuna, vaan todellisena tavoitteena parantaa ympäröivää maailmaa. 

Vastuullisuustyö on yrityksissä jatkuvaa ja me toimimme käytännön viestintäkumppaneina tämän kehitystyön rinnalla suunnitellen ja tuottaen ajantasaisia viestinnän konsepteja ja viestintätuotteita.

VASTUULLISUUSVIESTINNÄN PROJEKTIN KULKU

Alkukartoitus

Jotta vastuullisuusviestinnässä päästään vauhtiin, on alkuun kaivettava esiin kaikki yrityksen vastuullisuuteen liittyvät teot. 

Eri toimialoilla on keskiössä eri vastuullisuuden teemat, toisaalta toiminnan laajuus vaikuttaa tekojen mittakaavaan. Olennaista on kuitenkin asenne ja aitous. Aito halu parantaa maailmaa saadaan kyllä näkyväksi.

Raportit ovat hyviä materiaaleja ammennettaviksi, mutta vastuullinen toiminta saadaan esiin myös esimerkiksi haastatteluiden kautta. 

Viestintäsuunnitelma

Suunnitteluvaiheessa valitaan esiin nostettavat teemat, ryhmitellään sisältöjä ja päätetään viestinnän kanavat. Tärkeää on myös löytää mittarit, joihin omia vastuullisuustekoja voidaan verrata. 

Suunnittelussa haetaan sävyä ja tapaa integroida vastuullisuusviestintä osaksi markkinointia. Yrityksen strategia on tärkeä työkalu pitää suunnittelun rinnalla, samoin asiakaskohderyhmät ja brändikonsepti. Tässä vaiheessa tunnistetaan myös tarvittavat viestintätuotteet.

Lopputuloksena on suunnitelma käytettävistä kanavista ja aikatauluista. 

Konseptit ja toteutus

Viestintäsuunnitelman jatkoksi toteutetaan tarkemmat sisältökonseptit ja viestintätuotteet, joiden avulla viesti saadaan pilkottua ja esitettyä havainnollistavasti ja kiinnostavasti. Konseptit helpottavat myös sisällöntuottoa. 

Toteutusvaiheessa ollaan perinteisen viestintä- ja markkinointityön äärellä. Autamme tuottamaan uutiskirjeitä, somejulkaisuja ja  tiedotteita sekä raportoimme tuloksista. Tuemme myös digitaalista läsnäoloa. 

bottom of page