top of page

KONSEPTIT

Edelläkävijät konseptoivat, minkä pystyvät

Palveluiden, tuotteiden ja prosessien konseptointi mahdollistaa skaalautuvuuden.  Palvelumuotoilun ja tuotteistuksen keinoin saadaan tehoja tuotantoon ja helpotetaan myyntiä.  

Työstämällä yhdessä osaamista, työskentelytapoja ja tavoiteltua asiakaskokemusta saadaan kokonaisuus, joka on tehokkaasti viestittävissä ja markkinoitavissa. Usein konseptoinnin aikana tehdään myös kriittisiä havaintoja ja saadaan yhteistä ymmärrystä talon sisällä. 

Konseptoinnissa on kyse tavoitteista, resursseista, päätöksistä ja kiteyttämisestä. Teillä on tavoite ja resurssit, me autamme tekemään valintoja ja kiteytämme. 

Kehitämme omia ja asiakkaiden konsepteja. Voit kääntyä puoleemme myös Innovaatiosetelin hakemisessa!

KONSEPTOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ

Kartoitus

Konseptointiprojektin alussa kartoitetaan projektin tavoitteet ja resurssit. Tässä vaiheessa tutustutaan myös asiakkaan brändiin ja strategiaan - uusi konsepti perustuu niihin. 

Tavoitteet, budjetti ja asiakkaan oman osallistumisen taso määrittävät työskentelytapoja. Niiden mukaan rakennetaan aikataulu workshopeille, haastatteluille ja tutkimuksille sekä valmiille konseptille. 

Työstäminen

Konsepti rakentuu yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tarpeen mukaan osallistetaan sidosryhmiä, asiakkaita ja henkilökuntaa.  Työstövaihe voi sisältää palvelupolun rakentamista, tuotteistamista ja viestinnällisiä osia. 

Workshopit ovat usein antoisia muutoinkin, kuin tulevan konseptin näkökulmasta. Erityisesti työntekijöiden ja kumppaneiden yhteistyö työpajoissa lisää yhteishenkeä ja saattaa synnyttää aivan uusia ideoita, kuten seuraavia yhteistyöprojekteja!

Valmis konsepti

Työstövaiheen aikana ja sen jälkeen toimistomme vetää suunnittelua ja löydöksiä yhteen. Yhdistelemme, kiteytämme ja kokoamme uuden konseptin helposti viestittävään muotoon - asiakkaan kommentit huomioiden.


Kiteytystä verrataan jatkuvasti kriittisesti tavoitteisiin ja strategiaan, lopputuloksen on oltava tinkimättömästi linjassa näiden kanssa. 


Mikäli konseptointi tehdään rahoitettuna hankkeena, tuemme asiakasta myös sen raportoinnissa.   

TYÖN ALLA

Näyttökuva 2024-1-22 kello 17.56.59.png
Turhan kulutuksen vähenemiseen tähtäävä konsepti
KOTISIVUJEN ÄÄNIVERSIO-2.png
  Kotisivujen ääniversio
Black Metal
Laatujohtamisen palvelukonsepti
bottom of page