top of page

KONSEPTOINTI- JA MARKKINOINTITOIMISTO

Autamme yrityksiä menestymään vastuullisesti

Maailma tarvitsee vastuullista osaamista ja sitä on nostettava esiin! Yritysten vastuullisuusajattelu ja -teot on huomioitava palveluiden suunnittelussa, yrityksen viestinnässä, brändissä ja markkinoinnissa.  

Valtava määrä yrityksiä toimii vastuullisesti. Ne kehittävät yhteiskuntaa kestävämpään suuntaan vakiintuneesti osana liiketoimintaansa. Mitä paremmin nämä yritykset menestyvät, sen kestävämpi markkina on tulevaisuudessa. Tekemällä vastuullisuutta näkyväksi innostetaan lisäksi muita lisäämään vastuullisuustekoja, jolloin markkinapyörä saadaan pyörimään oikeaan suuntaan. 

Me toimimme aikaansaavana markkinoinnin, konseptoinnin ja vastuullisuusviestinnän kumppanina.

Ketkä hyötyvät yhteistyöstä kanssamme?

 • Sisäiset ja ulkoiset palvelukonseptit tehostavat toimintaa ja helpottavat delegointia. Huolellisesti suunniteltu markkinointi sitouttaa kohderyhmät tehokkaasti ja aktiivinen vastuullisuusviestintä auttaa kiihdyttämään kehitystä.

  Autamme yrityksiä kehittymään ja kehittämään!

 • Asiointikokemusta voidaan parantaa palvelumuotoilun keinoin ja sitoutumista lisätä vastuullisuudesta viestimällä. Viestinnän ja markkinoinnin konseptein osallistetaan ja innostetaan! 

  Viestinnän konseptit, jotka uppoavat yleisöön

 • Autamme pieniä yrityksiä erottumaan ja saavuttamaan osaamisellaan kilpailuetua konseptoinnin ja markkinoiden keinoin. Vastuullisuudessa monella pienellä on suuresti näytettävää!

  Kasvua ja kilpailuetua!

 • Markkinoinnin konsepteilla saadaan tehoja bränimielikuvan kehittämiseen ja jäsenhankintaan. Tämän päivän arvot vaativat avointa vastuullisuusviestintää myös järjestöiltä. Brändi-, markkinointi- ja viestintäkonseptit suuntaavat omaa tiedottamistyötä freesiin suuntaan. 

  Markkinointiviestintä tavoittamaan jäsenet ja sidosryhmät

NÄIN PALVELEMME

Konseptointi

Tuotteiden ja palveluiden konseptointi tekee niiden ostamisesta helpompaa. Samalla saadaan tehoja tuotantoon ja tehtävien jakoon.

Konseptointi toteutetaan palvelumuotoilun ja tuotteistuksen keinoin ja lopputuloksena on laadukas, tehokas ja aikaa kestävä kiteytys.

Brändikonsepti tekee saman yrityksen viestinnälle ja markkinoinnille. Se herättää yrityksen arvot ja ydintoiminnan eloon, herättää tunteita, sitouttaa ja toimii näkyvyyden ohjenuorana ja raameina.

Konseptit tuovat edelläkävijät ja asiakkaat yhteen!

Vastuullisuusviestintä

Autamme tunnistamaan vastuullisuuden nykytilan ja valitsemaan olennaisimmat viestinnän kärjet. Laadimme sisältökonseptit ja integroimme vastuullisuusviestinnän osaksi muuta viestintää ja markkinointia. 

Vastuullisuus on olennainen osa tämän päivän liiketoimintaa. Tulevaisuudessa sen rooli kasvaa entisestään. Vastuullisuus ja siitä viestiminen on lähitulevaisuuden vaatimus kaikille toimijoille - yksityisille ja julkisille. 

Kuljemme asiakkaan rinnalla kehittäen vastuullisuusviestintää vastaamaan muuttuvaa lainsäädännön ja markkinoiden vaatimuksia. 

Markkinointi

Tehokas markkinointi vie kohti myyntiä ja suurempia tavoitteita. Laadukas ilme herättää luottamusta ja innostusta. Hyvin toteutetut markkinointimateriaalit taas avaavat asiakkaalle helposti kuljettavan polun kohti ostamista. 

Suunnittelemme ja toteutamme brändejä, ilmeitä, kotisivuja ja muita markkinointimateriaaleja. Olemme virallinen Wix-partneri ja palvelemme kaiken kokoisia asiakkaita Suomessa ja maailmalla.

Edustavat materiaalit kuuluvat kaikille! 

LISÄÄ MARKKINOINNISTA
bottom of page