top of page

KOKOUKSET

Selkeys, tehokkuus ja tunnelma - nämä kuuluivat hyvään kokoukseen ennen  ja kuuluvat edelleen.

Oletko uudistamassa kokouskäytäntöjänne? Haluatko tarjoilla tärkeille osallistujille parasta kuvaa teistä? Onko teillä jo omaksuttu etä- ja hybridikokoukset?

 

Kokoukset ovat tärkeä osa liike-elämää ja siinä toimijuutta. Kokoukset kuuluvat osaksi kaikkia yrityksen prosesseja viestinnästä myyntiin ja tuotantoon. On viimein tullut aika ottaa etäosallistuminen todella huomioon osana sujuvaa työntekoa ja on erityisen tärkeää määritellä, miten etä-, hybridi- ja läsnäkokoukset jatkossa hoidetaan. Me autamme valitsemaan parhaat työkalut ja luomaan ohjeistukset niin omalle henkilöstölle, kumppaneille kuin asiakkaillekin. 

Haluatko ulkoistaa kokousjärjestelyt? Hoidamme myös käytännöt puolestanne kutsuista tekniseen toteutukseen.

Kokouspalvelut (live/online)

Tarvekartoitus

Budjetin vahvistaminen

Määrittely

Välineiden valinta

Välineiden hankinta

Asennuksen koordinointi

Projektinhoito

Viestintä

Käytännön järjestelyt

Palautteiden kerääminen

Seuranta ja jatkokehitys

Tuki

Kokouksen hostaaminen

Kokouksen johtaminen

Kokouksen fasiliointi

Pyydä tajous

KOKOUKSET

Selkeys, tehokkuus ja tunnelma - nämä kuuluivat hyvään kokoukseen ennen  ja kuuluvat edelleen.

Oletko uudistamassa kokouskäytäntöjänne? Haluatko tarjoilla tärkeille osallistujille parasta kuvaa teistä? Onko teillä jo omaksuttu etä- ja hybridikokoukset?

 

Kokoukset ovat tärkeä osa liike-elämää ja siinä toimijuutta. Kokoukset kuuluvat osaksi kaikkia yrityksen prosesseja viestinnästä myyntiin ja tuotantoon. On viimein tullut aika ottaa etäosallistuminen todella huomioon osana sujuvaa työntekoa ja on erityisen tärkeää määritellä, miten etä-, hybridi- ja läsnäkokoukset jatkossa hoidetaan. Me autamme valitsemaan parhaat työkalut ja luomaan ohjeistukset niin omalle henkilöstölle, kumppaneille kuin asiakkaillekin. 

Haluatko ulkoistaa kokousjärjestelyt? Hoidamme myös käytännöt puolestanne kutsuista tekniseen toteutukseen.

Kokouspalvelut (live/online)

Tarvekartoitus

Budjetin vahvistaminen

Määrittely

Välineiden valinta

Välineiden hankinta

Asennuksen koordinointi

Projektinhoito

Viestintä

Käytännön järjestelyt

Palautteiden kerääminen

Seuranta ja jatkokehitys

Tuki

Kokouksen hostaaminen

Kokouksen johtaminen

Kokouksen fasiliointi

bottom of page